சளி அல்லது காய்ச்சல்

உங்களுக்கு சளி அல்லது காய்ச்சல் இருக்கிறதா ? இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு..!!

நீங்கள் இருமல், தொண்டை புண், தலைவலி மற்றும் மூச்சுத்திணறல் போன்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்களா? உங்களுக்கு சளி அல்லது காய்ச்சல் இருக்கிறதா…