சாக்லேட் வால்நட் பிரவுனி

ஒரே நிமிடத்தில் தயாராகும் யம்மியான சாக்லேட் வால்நட் பிரவுனி கப் கேக்!!!

தொற்றுநோய்களின் போது கப் கேக்குகள் ஒரு பிரபலமான போக்காக மாறியது. அவை செய்வதற்கு எளிதானது  மட்டுமல்ல, சுவையாகவும் இருக்கும். நீங்கள்…