சாதனை சிறுவன்

ஆட்டிசம் பாதித்தாலும் அபாரத் திறமை…இமயமலை ஏறி சாதனை படைத்த கோவை சிறுவன்: பியாஸ் குண்ட் மலையில் பறந்த வெற்றிக்கொடி..!!

கோவையைச் சேர்ந்த ஆட்டிசம் பாதித்த 12 வயது சிறுவன் இமயமலை தொடர்களில் ஒன்றான பியாஸ் குண்ட் மலையில் சுமார் 14,000…