சாமானிய மக்கள் நல கட்சி

சாமானிய மக்கள் நல கட்சியின் சார்பில் தமிழகத்தில் 6 இடங்களில் போட்டியிட முடிவு

திருச்சி: சாமானிய மக்கள் நல கட்சியின் சார்பில் தமிழகத்தில் 6 இடங்களில் போட்டியிட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சாமானிய மக்கள் நல…