சாமிதோப்பு வைகுண்டசாமி

சாமிதோப்பு வைகுண்டசாமி தலைமைப்பதியில் கலி வேட்டை நிகழ்ச்சி: திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்பு

கன்னியாகுமரி: சாமிதோப்பு அய்யா வைகுண்டசாமி தலைமைப்பதியில் தை திருவிழாவை முன்னிட்டு இன்று வைகுண்டசுவாமி வெள்ளை குதிரை வாகனத்தில் கலிவேட்டையாடும் நிகழ்ச்சி…