சார்மி

“உனக்கு முன்னால தான் நிலவே டல்லா இருக்கு…” – பின்னழகை காட்டி சூடேற்றிய சார்மி !

சார்மீய கடைசியாக தமிழில் 10 எண்றதுக்குள்ள படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு பார்த்தது. தற்போது அவர் தெலுங்கில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி…

“உங்களுக்கு பரிமாறபடும்” பேண்ட் அணியாமல் சூடான போஸ் – இணையத்தை சூடேற்றிய சார்மி !

சார்மீய கடைசியாக தமிழில் 10 எண்றதுக்குள்ள படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு பார்த்தது. அது சரி நம்ம சியானையே… அதுலதான் கடைசியாக…