சிக்கன் கிரேவி

இவ்வளவு சுலபமா சிக்கன் கிரேவியா…. பார்க்கும் போதே சாப்பிட தூண்டுது!!!

அசைவ பிரியர்களின் முதல் விருப்பம் பெரும்பாலும்  சிக்கன் தான். COVID-19 காரணமாக மூடப்பட்டு இருந்த உணவகங்கள் என்ன தான் திறக்கப்பட்டு…