சிங்கு எல்லை

வன்முறையில் ஈடுபட வாய்ப்பு..! சிங்கு எல்லையிலிருந்து விவசாயிகளை அகற்ற வலியுறுத்தி உள்ளூர் மக்கள் போராட்டம்..!

குடியரசு தினத்தன்று தங்கள் டிராக்டர் பேரணியின் போது தேசியக் கொடியை அவமதித்ததால் விவசாயிகள் சிங்கு எல்லையில் உள்ள எதிர்ப்பு இடத்தை விட்டு…