சிட்டாய் பறந்த ஜிம்மிக்கள்

கால்களை இழந்த நாய்களுக்கு மறுவாழ்வு! மகிழ்ச்சியில் சிட்டாய் பறந்த ஜிம்மிக்கள்!

தாய்லாந்து நாட்டில் விபத்தில் கால்களை இழந்த நாய்களுக்கு மறுவாழ்த்து அளித்து, சக்கர வண்டி தயாரித்து பொருத்திய அறக்கட்டளைக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து…