சித்தி இட்னானி

குளுருக்கு கொஞ்சம் இதமா இருக்கும் போல… சிக்கென உடம்பை காட்டி.. பிரசிதி பெற்ற மலையில் இருந்து சூடேற்றும் சித்தி இட்னானி..!

தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் அறியப்பட்ட நாயகியாக இருப்பவர் சித்தி இத்னானி . தெலுங்கில் ஜம்ப லகிடி பம்பா என்னும்…