சிம்ஸ் பூங்கா

மனிதர்களிடம் பழங்களை வாங்கி உண்ணும் ‘மலபார்ஸ்குரில்’: புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்த சுற்றுலாபயணிகள்..!!

நீலகிரி: குன்னுாா் சிம்ஸ் பூங்காவில் மனிதா்களிடம் பழங்களை வாங்கி உண்டு செல்லும் மலபாா்ஸ்குாில் அணிலை சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் கண்டு…