சிறு அரசியல் கட்சிகள்

காலியாகும் தேர்தல் களம் : வேட்பாளர்கள் திடீர் மாயமாகும் ரகசியம்!!

ஒவ்வொரு சட்டப்பேரவை தேர்தலின்போதும் சிறு அரசியல் கட்சிகளுக்கு பெரும் தலைவலியாக அமைவது அவற்றின் வேட்பாளர்கள்தான். எந்த மாநிலத்தில் நடக்கும் தேர்தல்…