சிறையில் கலவரம்

ஈகுவடார் சிறையில் கலவரம்: 2,000 கைதிகளுக்கு பொதுமன்னிப்பு வழங்க அரசு முடிவு..!!

ஈகுவடார்: சிறைக் கைதிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட கலவரத்தை அடுத்து சுமார் 2,000 கைதிகளுக்கு பொதுமன்னிப்பு வழங்க அந்நாடு முடிவு செய்துள்ளது….