சிவில் பணியாளர்களுக்கான தேர்வு

1500 மீட்டர் ஓட்டத்தின் போது காலிடறி இளைஞருக்கு எலும்பு முறிவு : காவலர் உடல் தகுதி தேர்வில் பங்கேற்ற போது சோகம்!!

காஞ்சிபுரம் : சீருடை பணியாளருக்கான உடல் தகுதி தேர்வில் கலந்து கொண்ட வாலிபர் ஒருவர் 1500 மீட்டர் ஓட்டத்தில் ஓடியபோது…