சீனாவின் தொழில்துறை

அந்தக் காலமெல்லாம் மலையேறிவிட்டது..! சீனாவின் தொழில்துறை குறித்து ஐபோன் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிரடி..!

ஐபோனைத் தயாரிக்கும் நிறுவனமான ஃபாக்ஸ்கானின் இணைத் தலைவர் யங் லியு, உலகின் தொழிற்சாலையாக கருதப்பட்ட சீனாவின் நாட்கள் முடிந்துவிட்டன எனத் தெரிவித்துள்ளார். சீனா…