சீன கம்யூனிஸ்ட் உயர்மட்டக் குழு

களமிறங்கியது சீன உயர்மட்டக் குழு..! நேபாள கம்யூனிஸ்ட்களின் பிளவை தடுத்து நிறுத்துமா..?

நேபாள பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்ட பின்னர், ஆளும் நேபாள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள பிளவைக் கட்டுப்படுத்தி நேபாளத்தின் அரசியல் நிலைமையை மீண்டும் தனது கட்டுப்பாட்டில்…