சீயக்காய்

நவநாகரீகத்தால் நாம் மறந்துபோன் சிகைக்காய் (அ) சீயக்காயின் அற்புத நன்மைகள்!

சிகைக்காய் ஒரு காலத்தில் நம் அம்மா அப்பா, தாத்தா, பாட்டி என எல்லோரும் பயன்படுத்திய ஒரு அழகு சாதன பொருள்…