சீரம் தடுப்பூசி

இந்தியாவிடம் தடுப்பூசி கோரும் இலங்கை: சீரம் மருந்தை மட்டும் பயன்படுத்த முடிவு..!!

கொழும்பு: சீனாவின் சினோபார்ம் தடுப்பூசி மருத்துவ சோதனைகள் முழுமையாக நிறைவடையாததால் இந்தியாவின் சீரம் தடுப்பூசியை மட்டும் பயன்படுத்த இலங்கை அரசு…