சுங்கச்சாவடி கட்டணம்

கனரக வாகனங்களுக்கு மட்டும் ரூ. 5 கட்டணம் உயர்வு: சுங்கச்சாவடி அதிகாரிகள் தகவல்…

திருச்சி: சமயபுரம் சுங்கச்சாவடியில் கனரக வாகனங்களுக்கு மட்டும் ரூ. 5 கட்டணம் உயர்தப்பட்டுள்ளதாகவும், மற்ற வாகனங்களுக்கு பழைய கட்டணமே தொடரும்…