சுசுகி ஜிக்ஸ்சர் 250

இந்தியாவில் சுசுகி ஜிக்ஸ்சர் 250, ஜிக்ஸ்சர் SF 250 விலைகள் எகிறியது!

சுசுகி மோட்டார் சைக்கிள் இந்தியா நாட்டில் தனது தயாரிப்புகளின் விலையை திருத்தியுள்ளது, மேலும் இந்த அதிகரிப்பு காரணமாக நிறுவனத்தின் குவார்ட்டர்…