சுட்டவரின் கண்ணை அடுத்த நொடியே பறித்த பறவை

இதுக்கு பேர் தான் கர்மா! சுட்டவரின் கண்ணை அடுத்த நொடியே பறித்த பறவை

வானில் பறந்து கொண்டிருந்த பறவையை, வயல்வெளியில் இருந்து ஒருவர் தனது துப்பாக்கியால் சுட, அடுத்த நொடி பறவை அவரை வந்து…