சுதந்திரம்

சுதந்திரம் என்றால் போர் தான்..! தைவானை வெளிப்படையாக மிரட்டிய சீனா..!

இந்திய எல்லையில் அத்து மீறினால், அடி பலமாக விழுவதால், சீனா தற்போது தைவானை நோக்கி தனது அத்துமீறலை கடுமையாக்கி வருகிறது. அண்மையில்…