சுற்றுலா பயணிகளை கொட்டிய மலைத்தேனீ

நீர்தேக்கத்தை சுற்றிப்பார்க்க வந்த சுற்றுலா பயணிகளை கொட்டிய மலைத்தேனீ

திருவள்ளூர் அருகே பூண்டிசத்தியமூர்த்தி நீர்தேக்கத்தை சுற்றிப்பார்க்க சென்ற சுற்றுலா பயணிகள் மீது மலைத்தேனீ கொட்டியதில் சுற்றிப் பார்க்கச் சென்றவர்கள் மருத்துவமனையில்…