சுவர் ஏறும் ரோபோ

என்ன ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பு… சுவர் ஏறும் ரோபோ!!!

ரோபோக்கள் மனிதர்களையும் அவர்களின் வேலைகளையும் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடும் என்று பலர் பயந்தாலும், அவை உண்மையில் நம் வாழ்க்கையை மிகவும் எளிதாக்குகின்றன…