செக்ஸ் ஆர்வம்

அதிகமாக செக்ஸ் வைத்து கொண்டால் என்ன ஆகும்?

2017 ஆம் ஆண்டில் பாலியல் நடத்தை காப்பகங்களில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, சராசரி வயதுவந்தோர் வருடத்திற்கு 54 முறை  உடலுறவு…

உங்கள் செக்ஸ் ஆர்வத்தை இயற்கையாக துண்ட இந்த இரண்டு விஷயமே போதும்…!!!

செக்ஸ் மீது குறைந்த ஆர்வம் கொண்டிருப்பது நிச்சயம் உங்கள் கணவன் மனைவி உறவை பாதிக்கும். செக்ஸ் உணர்வு இழப்பு, அல்லது…