சென்னை சேப்பாக்க மைதானம்

இரண்டாவது டெஸ்டில் திறக்கப்படும் சேப்பாக்க மூன்று கேலரிகள்!

சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் கடந்த 2012 முதல் மூடிக்கிடக்கும் ஐ, ஜே, மற்றும் கே கேலரிகள் ரசிகர்களுக்குத் திறக்கப்படவுள்ளது. இந்தியா,…