செயற்கை கால்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செயற்கை கால் வழங்க அளவீட்டு முகாம் : ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தொடங்கியது!!

அரியலூர் : ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாற்று திறனாளிகளுக்கு செயற்கை கால் வழங்குதற்கான அளவீட்டு பணி நடைபெற்றது. அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள…