செயலிழக்க செய்த போலீசார்

அனுமதியில்லாமல் தயாரித்தபோது கைப்பற்றபட்ட வெடிகுண்டுகள்: செயலிழக்க செய்த போலீசார்

திருவாரூர்: முத்துப்பேட்டையில் வியாபாரத்திற்காக 2019ம் ஆண்டு அனுமதியில்லாமல் தயாரித்தபோது கைப்பற்றபட்ட வெடிகுண்டுகளை வெடிக்க செய்து போலீசார் செயலிழக்க செய்தனர். திருவாரூர்…