செல்போன் உரையாடல்களை ஒட்டு கேட்பது எழுந்துள்ள விவகாரம்

செல்போன் உரையாடல்களை ஒட்டு கேட்பது எழுந்துள்ள விவகாரம்: ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற காங்கிரஸார்

புதுச்சேரி: முக்கிய பிரமுகர்களின் செல்போஃன் உரையாடல்களை மத்திய அரசு ஒட்டுகேட்பதாக எழுந்துள்ள விவகாரத்தை கண்டித்து புதுச்சேரி காங்கிரஸார் ஆளுநர் மாளிகையை…