சேனைக்கிழங்கு

முடக்கு வாதத்திற்கு மருந்தாகும் சேனைக்கிழங்கு… சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க!!!

சேனைக்கிழங்கு என்பது மாற்று மருத்துவத்தில் பல நூற்றாண்டுகளாக பயன்படுத்திய ஒரு தாவரமாகும். மாதவிடாய் அறிகுறிகள், முடக்கு வாதம், நீரிழிவு நோய்…