சைனஸ் பிரச்சனை

சைனஸை உடனடியாக குணப்படுத்தும் முத்தான வீட்டு வைத்தியங்கள்!!!

சைனஸ்கள் என்பது  காற்றால் நிரப்பப்பட்ட துவாரங்கள். இவை  மூக்கின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் காணப்படுகின்றன. ஆஸ்துமா, சளி அல்லது பாக்டீரியா அசுத்தங்கள்…

சைனஸ் தொல்லையிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபட பாட்டி சொன்ன இரகசிய வைத்தியம்!!!

சைனஸ் தொற்று, மருத்துவ ரீதியாக ரைனோசினுசிடிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.  இது நாசி குழியில் ஏற்படும் வீக்கம் ஆகும். இது பொதுவாக…