சோனியா காந்தி நியமனம்

எத்தனை காலம் இப்படியே செய்வீர்கள்..? சோனியா காந்தி நியமனம் குறித்து புயலைக் கிளப்பும் சசி தரூர்..!

காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சசி தரூர், சோனியா காந்தி இடைக்காலத் தலைவராக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டதை வரவேற்பதாகக் கூறினார். ஆனால் கட்சியின் சுமையை சோனியா காந்தியே…