ஜனநாயக ஆதரவுப் போராட்டங்கள்

வலுப்பெறும் ஜனநாயக ஆதரவுப் போராட்டங்கள்..! தாய்லாந்தில் முடிவுக்கு வருகிறதா சர்வாதிகாரம்..?

ஜனநாயக சார்பு இயக்கத்திற்கு தலைமை தாங்கும் மூன்று ஆர்வலர்கள் கைது செய்யப்பட்ட பின்னர், தாய்லாந்தில் பதற்றம் அதிகரித்ததால், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக…