ஜன்தன் வங்கி

40 கோடியை கடந்த ஜன்தன் திட்ட வங்கி கணக்குகள்…! மத்திய அரசு அபாரம்

டெல்லி: ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் வங்கி கணக்கு தொடங்கியவர்களின் எண்ணிக்கை 40 கோடியை கடந்திருக்கிறது. 2014ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 28ம்…