ஜாகிர் நாயக்

இஸ்லாமிய நாட்டில் கோவிலை இடிப்பது சரியான நடவடிக்கை..! இஸ்லாமிய மதபோதகர் சர்ச்சைப் பேச்சு..!

இஸ்லாமிய நாட்டில் கோவில்களைக் கட்ட அனுமதிக்கக் கூடாது என்று பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வாவில் உள்ள பழைய இந்து கோவிலை இடித்ததற்கு…