ஜாலியா குதிரை சவாரி

தீராத முதுகு வலியா??? அப்போ ஜாலியா குதிரை சவாரி செல்லுங்கள்… சீக்கிரமே குணமாகிவிடும்!!!

குதிரையின் மீது சவாரி செய்வது முதுகுவலியை எளிதாக்குவது மட்டுமல்லாமல், சவாரி செய்யும் நம்பிக்கையையும் உணர்ச்சி ரீதியான ஆரோக்கியத்தையும் அதிகரிக்கும் என்று…