ஜிகே நாகராஜ்

உப்பாறு மற்றும் நல்லதங்காள் அணைக்கு நிரந்தர தண்ணீர் கிடைக்க நடவடிக்கை : பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் உறுதி

திருப்பூர் : தாராபுரம் உப்பாறு அணை, நல்லதங்காள் அணை வட்டமலை கரை அணைகளுக்கு நிரந்தரமாக தண்ணீர் கிடைக்க தேர்தல் அறிக்கையில்…