ஜி 20 உச்சி மாநாடு

“சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்த ஆத்மார்த்தமாக செயல்பட வேண்டும்”..! ஜி 20 உச்சி மாநாட்டில் மோடி வலியுறுத்தல்..!

இந்தியா தனது பாரிஸ் ஒப்பந்த இலக்குகளை பூர்த்தி செய்வது மட்டுமல்லாமல், அவற்றை விட அதிகமாக காற்று மாசுபாட்டை குறைத்து வருவதாகவும் பிரதமர்…