ஜீ 5 HiPi

ஜீ 5 HiPi வீடியோ தளத்தின் பீட்டா பதிப்பு வெளியானது | முழு விவரம் அறிக

ஜீ 5 இறுதியாக இந்தியாவில் தனது பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட HiPi குறுகிய வீடியோ தளத்தை அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. இருப்பினும், நிறுவனம்…