ஜெயங்கொண்டத்திலிருந்து 35 கைதிகள் திருச்சி மத்திய சிறைக்கு இடமாற்றம்

ஜெயங்கொண்டத்திலிருந்து 35 கைதிகள் திருச்சி மத்திய சிறைக்கு இடமாற்றம்

அரியலூர்: இரண்டாம் நிலை கொரோனா தொற்று காரணமாகவும் கிளைச் சிறையில் போதிய இடவசதி இல்லாத காரணத்தாலும் ஜெயங்கொண்டத்திலிருந்து 35 கைதிகள்…