ஜெர்மன் சான்சலர்

முதல் டோஸ் அஸ்ட்ரா ஜெனெகா…. 2வது டோஸ் மாடர்னா: இருவேறு தடுப்பூசிகளை செலுத்திக்கொண்ட ஜெர்மன் சான்சலர்…!!

பெர்லின்: ஜெர்மனி சான்சலர் ஏஞ்சலா மெர்கலா முதல் டோஸ் கோவிட் தடுப்பூசியாக அஸ்ட்ரா ஜெனெகா தடுப்பூசியும், 2வது டோஸ் தடுப்பூசியாக…