ஜேசிடி பிரபாகர்

ஓரங்கட்டப்பட்ட ஓபிஎஸ்?… ஆதரவாளர்கள் தந்த திடீர் ஷாக்!

ஓரங்கட்டப்பட்ட ஓபிஎஸ்?… ஆதரவாளர்கள் தந்த திடீர் ஷாக்! தனது அரசியல் எதிர்காலத்தை ராமநாதபுரம் தொகுதியில் பணயம் வைத்துள்ள முன்னாள் துணை…