டலில் கிடந்த குப்பைகளை அள்ளிய வீரர்கள்

சர்வதேச கடல் துப்புரவு தினத்தையொட்டி கடலில் கிடந்த குப்பைகளை அள்ளிய வீரர்கள்

புதுச்சேரி: சர்வதேச கடல் துப்புரவு தினத்தையொட்டி பாய்மர படகில் சென்ற வீரர்கள் கடலில் கிடந்த குப்பைகளை அள்ளினார்கள். சர்வதேச கடல்…