டாடாபாத் தலைமை மின்வாரிய அலுவலகம்

தலைமை மின்வாரிய அலுவலகம் முன் மின் ஊழியர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்

கோவை: கோவை டாடாபாத் தலைமை மின்வாரிய அலுவலகம் முன் ஆயிரக்கணக்கான மின் ஊழியர்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மின்சார…