டாட்டூ

நீங்க டாட்டூ போட்டுக்கபோறீங்களா… முதல்ல இத படிச்சுட்டு அப்புறம் பண்ணுங்க…!!!

உடலில் நிரந்தர டாட்டூ போட்டுக்கொள்வது தற்போதைய டிரெண்ட்.  ஆனால் இதனை போட்டுக்கொள்ளும் போது ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் மனதில்…