டிபிஎஸ் வங்கி

டிபிஎஸ் வங்கியுடன் இணைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்..! லட்சுமி விலாஸ் வங்கி மீதான கட்டுப்பாடுகள் முடிவுக்கு வந்தது..!

தமிழ்நாட்டை தளமாகக் கொண்ட லட்சுமி விலாஸ் வங்கி மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு மாத கால தடை, விதிக்கப்பட்ட சில நாட்களுக்கு…