டூடுலை வெளியிட்டது கூகுள்

தினமும் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் நண்பனுக்கு இன்று பிறந்தநாள் : சிறப்பு டூடுலை வெளியிட்ட கூகுள்!!

பயனாட்டளர்களின் தேடுதல் தளமான கூகுள் நிறுவனம் இன்று தனது 23-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, சிறப்பு கூகுள் டூடுலை வெளியிட்டுள்ளது….