டெக்னிகலர்

மேட் இன் இந்தியா செட்-டாப் பாக்ஸை உருவாக்க புது கூட்டணி | புதிய திட்டத்துடன் டாடா ஸ்கை

டாடா ஸ்கை டெக்னிகலருடன் கூட்டு சேர்ந்து அதன் செட்-டாப் பாக்ஸில் கணிசமான பகுதியை இந்தியாவிலேயே தயார் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது. DTH…