டெலிகிராம் வீடியோ அழைப்பு

முழுமையான பாதுகாப்புடன் டெலிகிராம் செயலியில் வீடியோ அழைப்பு அம்சம் அறிமுகம்

டெலிகிராம் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS செயலிகளில் இறுதி முதல் இறுதி மறைகுறியாக்கப்பட்ட வீடியோ அழைப்பு செயல்பாட்டை உருவாக்கியுள்ளது. நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட…