டெல்லி பல்கலைக்கழகம் நீக்கம்

பட்டியலினத்தவர்களின் படைப்புகளை நீக்கிய டெல்லி பல்கலைக்கழகம் : எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் கண்டனம்!!

டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் பாடத்திட்டத்தில் பட்டியலின தமிழ் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் நீக்கப்பட்டதற்கு எம்பி சு.வெங்கடேசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் ஆங்கில…